MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Ratos blir ny partner till Gudrun Sjödén

2016-07-01

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva cirka 30% av aktierna i Gudrun Sjödén Group AB, ett internationellt designföretag med unik färgstark design och tydlig hållbarhetsprofil. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 725 Mkr, varav Ratos tillför cirka 150 Mkr i eget kapital.

Gudrun Sjödén Design AB startades 1976 av Gudrun och Björn Sjödén, som i dag är ensamma ägare. Företaget drivs fortfarande med Gudrun som aktiv ägare, VD och chefsdesigner. Varumärket Gudrun Sjödén säljs och marknadsförs globalt genom 21 egna butiker i sju länder, global webbshop och postorder samt med onlineförsäljning som största distributionskanal. Genom sin unika design och färgstarka och personliga kommunikation har företaget utvecklat en stark relation till sina kunder. Kunderna finns genom den internationella onlineförsäljningen i över 50 länder, med Tyskland och Sverige som största marknader. Bolaget riktar sig till kvinnor som efterfrågar kläder och interiör med god kvalité, med unik tidlös design och en hållbar profil. Marknaden för Gudrun Sjödéns designade kläder och interiör växer i takt med en ökad efterfrågan på tidlösa modeller, hög kvalitet och hållbara material.

Ratos kommer att investera i partnerskap med Gudrun och Björn Sjödén, som efter transaktionen kommer att fortsätta äga 70%. Ratos har i samband med transaktionen tecknat avtal om en option på att öka ägarandelen med ytterligare 40% 2018. Antalet anställda uppgår till cirka 400. Omsättningen 2015 proforma uppgick till 715 Mkr och EBITA till 76 Mkr.

- Gudrun Sjödén har ett starkt varumärke som baseras på en unik tidlös design. Bolaget har en imponerande historik med mycket god tillväxt och lönsamhet, baserat på en internationell expansion i Europa och USA främst drivet av e-handel. Bolaget har dock fortfarande en relativt låg marknadsandel utanför Sverige, varför tillväxtpotentialen är stor. I partnerskap med Gudrun och resten av teamet så lägger vi nu en ambitiös affärsplan att fortsätta växa globalt och utveckla verksamheten tillsammans, säger Lars Johansson, Investment Director och tf vd Ratos.

- För att få vår verksamhet att växa ytterligare och realisera den fulla potentialen av vårt varumärke, har jag letat efter en partner med relevant erfarenhet och kompetens. Jag uppskattar Ratos som en etablerad och ansvarsfull investerare och tror att deras erfarenhet att utveckla internationella varumärken, aktivt ägande, starka värdegrund och tydliga hållbarhetsprofil kommer att gynna oss i vår vidare utveckling, säger Gudrun Sjödén, grundare och vd.

Ratos förvärvar cirka 30% av Gudrun Sjödén Group AB. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till cirka 725 Mkr. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos för sina 30% tillföra cirka 150 Mkr i eget kapital. Ratos har i samband med transaktionen tecknat avtal om en option på att öka ägarandelen med ytterligare 40% 2018. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras i tredje kvartalet.

För ytterligare information:
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20