MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Ratos årsredovisning 2015 offentlig

2016-03-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 


Ratos årsredovisning för 2015, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via Ratos hemsida.

Årsstämman äger rum torsdagen den 14 april 2016 kl 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20