MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 17:29 RATOS B 26,82 SEK

Torbjörn Wik ny tf VD i KVD

2016-01-15

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Torbjörn Wik har utsetts till ny tillförordnad VD i KVD, Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Ulrika Drotz Molin har efter åtta år som aktiv i bolaget varav sju år som VD valt att lämna sitt uppdrag för nya utmaningar. Rekryteringsprocessen för en permanent ersättare har inletts.

Torbjörn har lång erfarenhet av VD-uppdrag i bolag med kärnverksamhet inom online tjänster och e-commerce, senast som tf VD på inkClub. Tidigare var han tf VD på Oniva Online Group. Torbjörn tillträder sitt uppdrag som tf VD i januari.

- KVD har under Ulrikas ledning de senaste åren genomfört många spännande tillväxtsatsningar, däribland på privatbildssidan där KVD byggt ett tydligare konsumentvarumärke. Strategin framåt har tydligt fokus på online-tjänster och e-handel, områden där Torbjörn har lång erfarenhet och kan fortsätta utveckla KVD under tiden vi söker en ny permanent VD. Vi ser fortsatt stor tillväxtpotential i KVDs unika affärsmodell och marknadsposition, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

KVD förvärvades 2010 och är idag Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Antalet anställda uppgår till cirka 170 och omsättningen 2014 uppgick till 315 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 44 Mkr.

För frågor vänligen kontakta:

Lars Johansson, Investment Director, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20