MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

TFS förvärvar dermatologispecialisten SCIderm

2016-10-11

Ratos dotterbolag TFS stärker sin marknadsposition i Tyskland genom förvärvet av den tyska dermatologispecialisten SCIderm GmbH, ett branschledande bolag inom vetenskaplig- och medicinsk rådgivning samt utförande av dermatologistudier.


TFS, en internationell klinisk Contract Research Organisation (CRO), som utför kliniska studier för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag, förstärker sin marknadsposition i Tyskland genom förvärvet av SCIderm. Genom förvärvet får TFS, som har haft ett strategiskt partnerskap med SCIderm sedan 2014, ökade möjligheter att växa inom dermatologiforskningen och att integrera SCIderm till sin nybildade dermatologiska serviceenhet. Den sammanslagna enheten kommer att ha cirka 100 anställda i Tyskland och vara verksamma från kontor i Hamburg och München. SCIderms tjänsteomsättning för 2015 uppgick till cirka 3,5 MEUR.

- TFS förvärv av SCIderm ökar betydligt vår närvaro i Tyskland, en marknad på vilken vi ser en stor potential och expansionsmöjligheter framöver. SCIderm, som har en unik kompetens inom dermatologi, tillgång till patienter och ett vetenskapligt förhållningssätt till kliniska studier, kommer att kunna dra fördel av TFS globala närvaro och ledande expertis av att genomföra kliniska prövningar. Det råder en tydlig konsolideringstrend inom hela branschen, förvärvet av SCIderm är ett bevis på detta och en del i vår tillväxtstrategi, säger Dr. Montse Barceló, COO på TFS.

Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras under fjärde kvartalet.

Ratos investerade i TFS år 2015 till en ägarandel om 60%. TFS har cirka 700 anställda, 2015 uppgick tjänsteomsättningen till 52,9 MEUR och EBITDA till 5,1 MEUR.

För ytterligare information:
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20
Dr. Montse Barceló, COO TFS, +34 647 409 222