MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Ratos säljer Mobile Climate Control till VBG Group

2016-11-11

Ratos har ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Mobile Climate Control, en global leverantör av kompletta klimatsystem till den kommersiella fordonsindustrin, till börsnoterade svenska industrikoncernen VBG Group AB (publ). Enterprise Value uppgår till cirka 1 790 Mkr och Ratos erhåller cirka 1 375 Mkr (Equity Value) för 100% av aktierna. Försäljningen ger en exitvinst om cirka 250 Mkr, en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 10%, och en Money Multiple om 2,2x.

Ratos förvärvade Mobile Climate Control (MCC) 2007. Bolaget är idag en global leverantör av kompletta klimatsystem med höga krav på prestanda och kvalitet för fordon som produceras i korta serier. Klimatsystemen är anpassade efter kundens krav och innehåller värme och/eller kyla för att skapa en behaglig förar- och passagerarmiljö. Cirka 80% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och resterande i Europa och övriga världen. De större produktionsanläggningarna finns i Kanada, USA och Polen.

Under Ratos tid som ägare har flera värdeskapande strategiska initiativ genomförts, bland annat två betydande tilläggsförvärv i Nordamerika, investeringar i nya produktionsanläggningar i Polen och Kanada samt internationell expansion till Kina, Sydafrika och Brasilien. MCC har visat en årlig omsättningstillväxt om cirka 8% sedan förvärvet 2007 och 2015 uppgick omsättningen till 1 264 Mkr med en EBITA om 152 Mkr.

- Ratos förvärvade 2007 ett framgångsrikt ägarlett bolag med en nischposition. Tillsammans med ledningen har vi stärkt MCCs marknadsposition genom tilläggsförvärv, investeringar i produktutveckling och ökad produktivitet. Vi ser att MCC och VBG Group kompletterar varandra väl och kan dra nytta av varandras styrkor inom flera områden framåt. Ett starkt fokus på värdeskapande genom hela innehavsperioden, trots periodvis utmanande marknadsförutsättningar, gör att vi nu med god avkastning avyttrar ett nära nog dubbelt så stort bolag, säger Daniel Repfennig, Senior Investment Manager på Ratos.

Ratos har ingått avtal med VBG Group om en försäljning av hela innehavet till ett aktievärde (Equity Value) om cirka 1 375 Mkr. Nettoinvesterat belopp uppgår till 622 Mkr. Försäljningen ger en uppskattad exitvinst om cirka 250 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 10%. Försäljningen väntas slutföras under november månad.

För ytterligare information:
Daniel Repfennig, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Head of Corporate Communications Ratos, 08-700 17 20