MENY
Meny
Aktien 2020-07-06 17:29 RATOS B 26,78 SEK

HENT tecknar två genombrottskontrakt i Sverige värda totalt cirka 1,6 miljarder kronor

2016-07-04

HENT, ledande norsk byggentreprenör inriktad på byggnation av offentliga och kommersiella fastigheter, tecknar avtal om två stora projekt i Sverige. HENT har fått uppdraget att bygga Axis Communications nya huvudkontor i Lund samt att bygga ut Danderyds Sjukhus akutvårdsbyggnad på uppdrag av Locum. Det sammanlagda ordervärdet förväntas uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor och projekten förväntas löpa fram till 2018/19.

Axis Communications har gett HENT i uppdrag att uppföra ett nytt huvudkontor i Lund. Avtalet är en totalentreprenad avseende genomförandet och omfattar cirka 42 000 kvadratmeter i nybyggnation.

Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum har tecknat avtal med norska byggentreprenören HENT gällande stomkompletteringen för den nya akutvårdsbyggnaden som just nu byggs vid Danderyds Sjukhus. Den nya akutbyggnaden är ett samverkansprojekt som omfattar 27 000 kvadratmeter och spelar en central roll i Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården.

- Vi är väldigt stolta över att efter bara ett halvår på den svenska marknaden ha blivit utvalda att få genomföra dessa två projekt. HENT har tagits emot mycket positivt sedan etableringen i Sverige efter årsskiftet. Vi ser detta som viktiga genombrott för vår verksamhet i Sverige inom både offentlig och privat sektor, säger Jan Jahren, VD HENT.

Ratos investerade i HENT 2013 med en ägarandel om 73%. HENT har cirka 750 medarbetare och en omsättning 2015 på 5 462 MNOK och EBITA på 180 MNOK.

För frågor vänligen kontakta:
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20
Jan Jahren, vd HENT, +47 729 017 00