MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Delårsrapport januari-mars 2016

2016-05-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om +5%
  • Svag resultatutveckling, operativ EBITA -14% och EBITA -27%, i linje med förväntan

Förvärv och avyttringar

  • Förvärv av danska ventilationsbolaget airteam
  • Förvärvet av finska fastighetsbolaget Serena Properties slutfördes i januari

Finansiell information

  • Resultat/resultatandelar från bolag 14 Mkr (160), minskning främst till följd av förändrad bolagsportfölj
  • Resultat före skatt -25 Mkr (91)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,18 kr (-0,14)
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +7%


Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 10 maj 2016
Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20