MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 17:29 RATOS B 26,82 SEK

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-17

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Utveckling i bolagsportföljen

 • God utveckling, EBITA +9% (Ratos andel) och operativ EBITA +6%
 • Omsättningstillväxt om +4%
 • Resultat/resultatandelar från bolag 664 Mkr (392)

Förvärv och avyttringar

 • Förvärv av Speed Group, TFS och Serena Properties
 • Tre försäljningar under året - total exitvinst om 1 101 Mkr
 • Tilläggsförvärv i bland annat Bisnode och GS-Hydro
 • Avtal om förvärv av airteam efter periodens slut

Finansiell information

 • Resultat före skatt 892 Mkr (1 367)
 • Resultat per aktie före utspädning 1,29 kr (3,22)
 • Nedskrivningar -565 Mkr (-250), framförallt hänförligt till Euromaint
 • Förslag till utdelning 3,25 kr/aktie (3,25)
 • Fortsatt stark finansiell ställning
 • Ratos-aktiens totalavkastning +9%

All information relaterad till bokslutskommunikén finns här.

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

Stockholm den 17 februari 2016
Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20