MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Biolin Scientific avyttrar Analytical Instruments

2016-12-07

Ratos dotterbolag Biolin Scientific Holding AB har avyttrat Analytical Instruments (Biolin Scientific AB), ett dotterbolag i Biolinkoncernen, till börsnoterade AddLife. Försäljningen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos.

Ratos förvärvade Biolin Scientific 2010 och idag erbjuder bolaget avancerade analysinstrument som hjälper forskare och företag att vetenskapligt analysera material, nanoteknologier och läkemedel snabbare och bättre. Verksamheten inom Biolin Scientific drivs i två självständiga dotterbolag som i dagsläget benämns Analytical Instruments och Drug Discovery. I samband med att Analytical Instruments avyttras kommer Drug Discovery att drivas som ett självständigt bolag i Ratos under namnet Sophion och de koncerngemensamma resurserna kommer att avvecklas. Analytical Instruments har idag cirka 60 anställda och en årlig omsättning om cirka 100 Mkr och operativ EBITA om cirka 6 Mkr baserat på senaste 12 månaderna per september 2016.

- Vi väljer nu att avyttra Analytical Instruments till AddLife som blir en ny långsiktig ägare med liknande verksamheter inom Life Science. Samtidigt får Sophion, som självständigt bolag, ett starkt fokus på kärnverksamheten, säger Christina Rubenhag, vd Biolin Scientific Holding.

Avyttringen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos. Sophion kommer redovisas som övrig nettotillgång i Ratos redovisning från och med helårsbokslutet för 2016.

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20