MENY
Meny
Aktien 2020-07-09 17:29 RATOS B 26,28 SEK

Ratos årsredovisning 2014 offentlig

2015-03-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via Ratos hemsida.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras samma dag.

Årsstämman äger rum torsdagen den 16 april 2015 kl 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20
Helene Gustafsson, IR Manager, 08-700 17 98