MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Valberedningens förslag till styrelse

2015-02-20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Valberedningen i Ratos föreslår att Karsten Slotte väljs till ny styrelseledamot på årsstämman 2015. Ledamoten Lars Berg har avböjt omval. I övrigt föreslår valberedningen omval av ledamöterna Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg med Arne Karlsson som styrelsens ordförande.

Karsten Slotte, född 1956 är finsk medborgare och civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han har gjort en lång karriär inom Karl Fazer-gruppen, senast som VD och koncernchef 2007-2013 och dessförinnan som VD för Fazer-Cloetta 2002-2006. Han är idag styrelseledamot i bland annat Onninen, Fiskars, Onvest, Royal Unibrew och Scandi Standard. Han har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Swedish Match, VARMA och HKScan.

För en mer ingående presentation av övriga föreslagna ledamöter hänvisas till www.ratos.se.

Valberedningen består av Jan Andersson (ordförande, företrädare för Swedbank Robur fonder), Ulf Fahlgren (företrädare för Akademiinvest), Arne Karlsson (ordförande i Ratos styrelse), Jan Söderberg (företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (företrädare för Torsten Söderbergs Stiftelse) och Per-Olof Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav).

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman, som äger rum torsdagen den 16 april 2015 klockan 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm.

För ytterligare information:
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 5500