MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 17:08 RATOS B 26,78 SEK

Placering av aktier i Inwido utvärderas

2015-04-28

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.

Ratos har utsett Carnegie och Handelsbanken Capital Markets för att utvärdera förut­sättningarna för en placering av aktier i Inwido AB (publ). Inwido har de senaste tio åren utvecklats till att bli Europas ledande fönster- och dörrtillverkare och börsnoterades i september 2014.

Ratos har utsett Carnegie och Handelsbanken Capital Markets att som joint bookrunners utvärdera förutsättningarna för en placering av aktier i Inwido AB (publ). Ratos äger idag 18 124 796 aktier, motsvarande 31,3% av kapital och röster i Inwido.

Om en transaktion genomförs, kommer försäljningen ske genom och priset för aktierna fastställas i en så kallad accelererad bookbuilding-process till ett begränsat antal nordiska och internationella institutionella investerare. Bookbuilding-perioden börjar med omedelbar verkan och kan komma att avslutas med kort varsel.

- Vår affärsmodell går ut på att äga och utveckla främst onoterade nordiska bolag och att vid någon tidpunkt också avyttra dessa bolag. Inwido har under vårt ägande genomgått en enorm utvecklingsresa och efter höstens framgångsrika börsnotering har Inwido haft en fortsatt stark resultatutveckling samt en positiv utveckling på börsen. Nu ser vi över möjligheten att minska vårt ägande i Inwido, vilket är i linje med Ratos strategi, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20