MENY
Meny
Aktien 2020-07-14 15:59 RATOS B 26,94 SEK

Lars Pettersson avgår som VD för Bisnode

2015-03-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Lars Pettersson har valt att avgå som VD och koncernchef för Ratos dotterbolag Bisnode. CFO Anders Berg tillträder som tillförordnad VD och styrelseordförande Jon Risfelt förstärker bolaget genom att utöka sitt uppdrag till arbetande styrelseordförande under en period. Rekryteringsprocessen har inletts.

Bisnode har de senaste åren genomfört en omfattande och genomgripande förändringsresa vad gäller strategi, geografiskt fokus och företagsstruktur och står idag väl rustat att möta marknadens och kundernas krav på tillförlitliga och professionella tjänster inom beslutsstöd. Efter flera år av intensiv förändring går bolaget nu in i en ny fas varför Lars har valt att lämna som VD, han har varit VD på Bisnode sedan 2012.

CFO Anders Berg tillträder som tillförordnad VD och styrelseordförande Jon Risfelt förstärker bolaget genom att utöka sitt uppdrag till arbetande styrelseordförande under en period. Anders tillträdde som CFO i januari 2015 och kommer senast som CFO på Swedbank C&C.

- Lars har under sina tre år som VD inlett en strategiskt viktig och omfattande transformation av bolaget med målet att bli sina kunders strategiska partner av beslutsstöd. Bisnode har idag en stabilare plattform att växa ifrån. Lars har valt att lämna vid en naturlig tidpunkt då bolaget behöver utvecklas till nästa nivå. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Lars för hans arbete med att transformera bolaget till ett starkare Bisnode med en tydlig riktning och som nu står inför en mycket spännande framtid, säger Bisnodes styrelseordförande Jon Risfelt.

Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos innehav Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation och bildade Bisnode. Idag är Bisnode en av de ledande europeiska leverantörerna av beslutstöd baserat på kredit-, marknad- och affärsinformation med fokus att hjälpa företag och organisationer ta smarta beslut. Dun & Bradstreet (D&B) har varit Bisnodes samarbetspartner i över tio år och är en del i deras världsomspännande nätverk för leverantörer av beslutsstöd.

Lars Pettersson avslutar sitt uppdrag per den 9 mars 2015.

För ytterligare information:
Henrik Blomé, Investment Director och vice VD Ratos, 08-700 17 00
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20