MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

GS-Hydro förvärvar brittiska First Hose

2015-11-02

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag GS-Hydro förvärvar First Hose Ltd i Aberdeen, England. First Hose erbjuder slangar och slangrelaterade komponenter för olje- och gasindustrin i brittiska Nordsjön och kommer att stärka GS-Hydros position som leverantör av löpande slangunderhåll (Hose Management). Köpeskillingen består av en initial betalning på cirka 4,5 MGBP (enterprise value) samt en maximal tilläggsköpeskilling på cirka 1,5 MGBP. Den initiala köpeskillingen finansieras genom eget kapital från ägarna, vilket innebär att Ratos tillskjuter cirka 4,5 MGBP (58 Mkr).

GS-Hydro är en ledande global leverantör av icke-svetsade rörsystem. Rörsystemen används främst till hydrauliska applikationer med höga krav på snabb installation, renlighet och minimala driftstopp. Produkterna används inom marin- och offshoreindustrin samt inom landbaserade segment såsom pappers- och metallindustrin. First Hose grundades 1989 och erbjuder sina kunder hydraulslang, industrislang, instrumentering och kopplingar till den befintliga basen av offshoreinfrastruktur i brittiska Nordsjön. 2014 uppgick omsättningen till 8,4 MGBP och rörelseresultatet EBITDA till 0,9 MGBP.

- GS-Hydro har en global position för lösningar inom icke-svetsade rörsystem och med förvärvet stärker bolaget sin marknadsposition i brittiska Nordsjön, utvecklar sin eftermarknadsaffär och fortsätter att utveckla sitt erbjudande inom slangar. Detta öppnar upp för nya försäljnings- och tillväxtmöjligheter i linje med bolagets strategi, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Transaktionen genomfördes den 30 oktober.

GS-Hydro förvärvades 2001 i samband med förvärvet av Atle. Sedan Ratos blev ägare i bolaget, har GS-Hydros försäljning tredubblats. Försäljningsökningen har främst skett genom geografisk expansion, att icke-svetsad teknik vinner marknadsandelar från traditionellt svetsad teknik och en stark underliggande marknadsutveckling. Idag har GS-Hydro cirka 700 anställda i 17 länder. Försäljningen under 2014 uppgick till 1 350 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 100 Mkr.

För ytterligare information:
Johan Pålsson, Senior Investment Manager, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20