MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Delårsrapport januari-september 2015

2015-11-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 1 422 Mkr (1 382)
  • Resultat före skatt justerat för exitresultat och nedskrivningar 364 Mkr (208)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,34 kr (3,53)
  • God resultat- och försäljningsutveckling i bolagen
  • Förvärv av Speed Group och TFS
  • Försäljning av Nordic Cinema Group och Inwido - exitvinst om 1 142 Mkr
  • Försäljning av resterande aktier i Inwido och av Hafa Bathroom Group efter periodens slut
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +13%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

En inspelning från telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

Stockholm den 6 november 2015
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20