MENY
Meny
Aktien 2020-07-06 17:29 RATOS B 26,78 SEK

Delårsrapport januari-mars 2015

2015-05-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 91 Mkr (-25)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,14 kr (-0,25)
  • Stark inledning på året med god resultat- och försäljningsutveckling i innehaven
  • Försäljning av Nordic Cinema Group avtalad i april - exitvinst cirka 900 Mkr
  • Minskat aktieinnehav i Inwido i april till 10,4% ägande - exitvinst cirka 230 Mkr
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +26%

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

All information relaterad till rapporten finns här.

Stockholm den 7 maj 2015

Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:

Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20