MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-14

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 451 Mkr (13)
  • Resultat före skatt justerat för exitresultat 215 Mkr (13)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,65 kr (-0,39)
  • God resultat- och försäljningsutveckling i bolagen
  • Försäljning av Nordic Cinema Group slutförd efter periodens slut - exitvinst cirka 900 Mkr
  • Minskat aktieinnehav i Inwido till 10,4% ägande - exitvinst 236 Mkr
  • Avtal om förvärv av Speed Group
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +20%

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 14 augusti 2015
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20