MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Arcus-Gruppen genomför strategiskt förvärv i Finland

2015-04-01

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Arcus-Gruppen, utökar sin närvaro i Finland genom koncernbolaget Vingruppens förvärv av 90 procent av aktierna i Modern Fluids Oy, ett av Finlands ledande vinimportföretag. Genom förvärvet ökar koncernens marknadsandel i Finland väsentligt och uppgår till cirka 10 procent.

Modern Fluids är en av Finlands ledande vinimportörer med flera kända vinproducenter i portföljen, till exempel St. Ursula, Fairview, Zuccardi, Murviedro, Taittinger, Garcia Carrion, Boutinot och Chateau Tanunda. Fluids omsättning på årsbasis uppgår till cirka 13,5 MEUR.

- Vår strategi är att växa både genom förvärv och organiskt i Norden. Arcus vinverksamhet har starka marknadspositioner i Sverige och Norge och genom Vingruppens förvärv av Modern Fluids blir vi nu en av de starkaste vinimportörerna även i Finland och skapar en plattform för fortsatt lönsam tillväxt, säger Otto Drakenberg, koncernchef Arcus-Gruppen.

Arcus-Gruppen förvärvades 2005 och är idag en ledande leverantör av vin och sprit i Norden. Till bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Lysholm Linie Aquavit, Braastad Cognac, Gammel Dansk och Vikingfjord Vodka. Inom vin har Arcus både egna varumärken samt agenturverksamhet. Antalet anställda uppgår till cirka 450 och Arcus-Gruppens omsättning 2014 uppgick till 2 339 MNOK och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 225 MNOK.

- Det är oerhört positivt att Arcus-Gruppen fortsätter att växa på den nordiska marknaden genom detta strategiska förvärv i Finland. Från förvärvet 2005 har vi som ägare genomfört en transformation av Arcus-Gruppen från norsk spritproducent till att bli en av Nordens ledande leverantörer inom både vin och sprit. Idag har bolaget en stark marknadsposition med fortsatt betydande utvecklingspotential och nu en förstärkt position på den växande vinmarknaden, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Arcus-Gruppens dotterbolag, Vingruppen i Norden AB, förvärvar 90 procent av aktierna i finska Modern Fluids Oy. Modern Fluids VD Katja Angervo, kvarstår som ägare med 10 procent ägarandel i bolaget.

För ytterligare information:
Mikael Norlander, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20