MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 12:18 RATOS B 26,98 SEK

Nebula omfinansieras - Ratos erhåller cirka 20 MEUR

2015-11-19

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag Nebula, ledande driftleverantör av molnbaserade IT-infrastruktur­tjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag i Finland, omfinansieras. Ratos erhåller en utdelning om cirka 20 MEUR (cirka 185 Mkr) för sin ägarandel om 73%. Omfinansieringen har möjliggjorts av en stark tillväxt och utveckling i verksamheten.

Nebula är en marknadsledande leverantör av molntjänster, IT-drifttjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden. Nebula förvärvades 2013 och har senaste åren visat fortsatt stark tillväxt och god utveckling i verksamheten. I juli 2015 genomförde Nebula ett tilläggsförvärv av Telecitys finska nätverks- och datasupportverksamhet. Per september 2015 visade bolaget en försäljnings­tillväxt om 16% samt en operativ EBITA-marginal om 31,8%. Antalet anställda uppgår till cirka 130.

- Nebula har utvecklats mycket väl sedan vi förvärvade bolaget 2013. De fortsatt goda framtidsutsikterna och stabila kassaflöden möjliggör en omfinansiering och utdelning, samtidigt som vi behåller en god kapitalstruktur i bolaget för vidare tillväxt, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Ratos erhåller cirka 20 MEUR i utdelning som betalas ut i november. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Nebula kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratos­koncernens resultat. Ratos ägarandel i Nebula är 73% och Ratos investerade ursprungligen 34 MEUR (284 Mkr) i bolaget 2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20