MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Henrik Blomé utsedd till vice VD i Ratos

2015-02-19

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Henrik Blomé har utsetts till vice VD i Ratos. Henrik kommer även fortsättningsvis att som Investment Director arbeta med Ratos innehav och leda en del av investeringsorganisationen.

Henrik Blomé har sedan 2001 arbetat på Ratos med investeringar och som bolagsansvarig. Henrik är idag bolagsansvarig för Ratos innehav Bisnode, DIAB och HENT och har tidigare arbetat med innehaven GS-Hydro, Hägglunds Drives och MCC bland många andra. Henrik är civilekonom och har tidigare arbetat som managementkonsult på Bain & Company.

- Henrik har under sina 14 år på Ratos, med sitt engagemang och breda kompetens inom företagsutveckling, varit starkt bidragande till den goda utvecklingen i många av våra innehav. Han är också en uppskattad ledare och kommer i sin roll fortsätta att vara central i vidareutvecklingen av Ratos, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Henrik Blomé kommer även fortsättningsvis arbeta som Investment Director och ingå i koncernledningen. Förutom Henrik Blomé är även Bo Jungner vice VD med ansvar för ekonomi, administration och compliance.


För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20