MENY
Meny
Aktien 2020-06-02 16:24 RATOS B 25,70 SEK

Ratos säljer SB Seating till Triton

2014-07-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos och övriga ägare har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget SB Seating till private equity-fonden Triton för ca 1 925 MNOK (enterprise value). Ratos erhåller ca 955 MNOK (1 055 Mkr) för sin andel av aktierna. Försäljningen ger en exitvinst för Ratos om netto ca 240 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 14%. Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande.

SB Seating utvecklar och producerar ergonomiska arbetsstolar i skandinavisk design för privat och offentlig kontorsmiljö. Gruppen marknadsför tre starka varumärken, HÅG, RH och RBM, som i huvudsak säljs genom återförsäljare. Koncernen har ca 460 anställda och finns idag representerad i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Singapore. 2013 omsatte SB Seating 1 003 MNOK och EBITA uppgick till 201 MNOK.

Ratos förvärvade de tre separata verksamheterna HÅG, RH och RBM 2007 och bildade SB Seating. Ledningens och Ratos fokus har under de senaste åren varit att effektivisera produktion, försäljning och inköp samt stärka marknadsnärvaron genom bland annat löpande hög produktutvecklingstakt och geografisk expansion. Lönsamheten har förbättrats väsentligt och sedan 2006 har rörelsemarginalen (EBITA) ökat från 13% till 21% 2013. God lönsamhet och starka kassflöden har medfört att två refinansieringar har kunnat genomföras, 2011 och 2013, om sammanlagt 708 Mkr. Ratos initiala investering uppgick till 747 Mkr och Ratos nettoinvesterade kapital efter refinansieringarna till cirka 39 Mkr.

- Vi har tillsammans med bolagets skickliga ledning skapat Skandinaviens ledande och mest lönsamma kontorsstolstillverkare under vår innehavstid. Lönsamhet och marknadsposition har stärkts väsentligt genom åtgärder som förbättrat produktivitet och effektivitet samt genom stora satsningar på produktutveckling, detta under en period med bitvis utmanande marknadsförhållanden. Bolaget är idag väl positionerat för framtiden, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Försäljningspriset för 100% av aktierna (equity value) vid genomförandet uppgår till ca 1 070 MNOK och företagsvärdet (enterprise value) per idag till ca 1 925 MNOK. Ratos andel av aktievärdet uppgår till 955 MNOK (1 055 Mkr) och exitvinsten estimeras till ca 240 Mkr. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från SB Seating under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) uppgår till ca 14%. Ratos ägarandel av ordinarie aktier i SB Seating är 85% och den ekonomiska ägarandelen (ordinarie aktier och preferensaktier) är ca 89%. Övriga ägare är ledning och styrelse.

Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras under tredje kvartalet.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 0733-80 22 63