MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Ratos förvärvar Ledil

2014-11-21

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal att förvärva cirka 67% av aktierna i det finska LED-optikföretaget Ledil Oy av grundarna. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till 97 MEUR (cirka 900 Mkr), varav Ratos tillför cirka 50 MEUR (cirka 460 Mkr) i eget kapital.

Ledil är en globalt ledande aktör inom sekundäroptik (linser som bryter ljus från ljuskällan till önskvärd belysning) till LED-belysning. Bolaget startades 2002 och ägs idag av de två grundarna och Ledils VD. Ratos förvärvar cirka 67% av bolaget och grundarna och övriga nyckelpersoner kommer äga cirka 33%.

Bolaget har en bred portfölj av egenutvecklade produkter som säljs av egna säljare samt via agenter och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Tillverkningen sker hos underleverantörer i Kina och i Finland. Produkterna används idag främst i miljöer med höga krav på belysningens prestanda, och återfinns uteslutande i kommersiella applikationer såsom bl a butiker, kontor och i gatubelysning.

LED är den snabbast växande belysningsteknologin där lägre energiförbrukning och längre livslängd kombinerat med kundernas ökade miljömedvetenhet och strängare lagstiftning i EU och Kina driver på utvecklingen. I det brutna räkenskapsåret 2013/2014 omsatte Ledil 24,5 MEUR med ett rörelseresultat (EBITA) om 7,1 MEUR. Sedan 2009/2010 har Ledil haft en genomsnittlig organisk tillväxt om 40% per år under god lönsamhet. Bolaget har idag cirka 70 anställda.

- Ledil är ett snabbväxande, lönsamt och innovationsfokuserat bolag som har skapat en stark marknadsposition inom sin nisch på bara några år. Bolagets möjligheter till fortsatt tillväxt inom flera produktområden och geografier tillsammans med den underliggande ökande efterfrågan på energieffektiv, miljövänlig och högkvalitativ LED-belysning gör att vi ser Ledil som en mycket spännande investering. Grundarnas erfarenheter och innovationskraft tillsammans med vår erfarenhet av att stödja bolag i tillväxtfaser och vidareutveckla organisationer skapar spännande möjligheter för att ta bolaget till nästa nivå, säger Ratos VD Susanna Campbell.

- Vi tar tillsammans med Ratos nu nästa steg i Ledils utveckling. Med Ratos som meddelägare stärker vi förutsättningarna för fortsatt tillväxt, vilket skapar utvecklingsmöjligheter både för våra anställda och gör att vi kan serva våra kunder ännu bättre. Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant vad gäller teknisk utveckling och vi ser fram emot att fortsätta vårt engagemang för produktutveckling och vidareutveckla vår produktportfölj för att Ledil ska bli större och än mer konkurrenskraftigt, säger Tomi Kuntze, en av Ledils grundare.

Ratos förvärvar cirka 67% av Ledil. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till 97 MEUR (cirka 900 Mkr). Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos tillföra cirka 50 MEUR (cirka 460 Mkr) i eget kapital. Ratos investerade belopp påverkas av kassaflödet fram till att förvärvet slutförts. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras runt årsskiftet.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20