MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Ratos årsredovisning 2013 offentlig

2014-03-03

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via Ratos hemsida.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras senast den 10 mars.

Årsstämman äger rum torsdagen den 27 mars 2014 kl 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20