MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Ratos äger 31,3% i Inwido

2014-10-31

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.

Efter avslutad stabiliseringsperiod uppgår Ratos ägarandel i Inwido till 31,3%.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen i Inwido AB (publ) ("Inwido"), genomföra stabiliserings-transaktioner. Stabiliseringsperioden har avslutats och de 5 651 796 aktier i Inwido som Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har lånat av Ratos i syfte att täcka övertilldelning i samband med börsintroduktionen har återlämnats. Ratos äger därmed 18 124 796 aktier, motsvarande cirka 31,3%, av samtliga aktier i Inwido 1). Med anledning av återlämnandet av de lånade aktierna kommer Ratos att avge flaggningsmeddelande.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 08-700 17 20

 

1) I enlighet med lämnad dispens från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2014:43) omfattas denna transaktion inte av budplikt.