MENY
Meny
Aktien 2020-07-09 13:27 RATOS B 26,68 SEK

Valberedningens förslag till styrelse

2014-02-24

Inför Ratos årsstämma 2014 föreslår valberedningen att Charlotte Strömberg väljs till ny styrelseledamot. Margareth Øvrum har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till styrelsens ordförande föreslås Arne Karlsson.

Charlotte Strömberg, född 1959, har en lång erfarenhet från finansbranschen och svenskt näringsliv. Hon har varit VD för Jones Lang LaSalle i Norden under sex år och har även haft olika ledande befattningar i Carnegie Investment Bank och Alfred Berg/ABN AMRO. Idag är Charlotte Strömberg egenföretagare med styrelseuppdrag i bland annat Boomerang AB, Castellum AB, Intrum Justitia AB, Karolinska institutet, Skanska AB, Swedbank AB (fram till nästa årsstämma) och Fjärde AP-fonden. Charlotte Strömberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Per dagens datum uppgår Charlotte Strömbergs aktieinnehav i Ratos till 1 400 B-aktier.

För en mer ingående presentation av övriga föreslagna ledamöter hänvisas till www.ratos.se.

Valberedningen består av Ulrika Danielson (ordförande, företrädare för Andra AP-fonden), Ulf Fahlgren (företrädare för Akademiinvest), Arne Karlsson (ordförande i Ratos styrelse), Jan Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (företrädare för Torsten Söderbergs Stiftelse) och Per-Olof Söderberg (företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt för eget och närståendes innehav).

Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 27 mars 2014 klockan 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm.

För ytterligare information:
Ulrika Danielson, valberedningens ordförande, 031-704 29 29
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00