MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Inwido förbereder börsnotering

2014-09-01

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos och dotterföretaget Inwido har beslutat att förbereda bolaget för en börsnotering. Närmare information om tidsplan och villkor kommer att kommuniceras i samband med att beslut fattas om notering.

Ratos förvärvade Inwido (tidigare Elitfönstergruppen) 2004 och har därefter genomfört ett trettiotal förvärv i Norden och övriga Europa. De förvärvade verksamheterna har integrerats och flera strategiska initiativ har genomförts, vilka stärkt Inwidos affärsmodell samt ökat den operationella effektiviteten och konkurrenskraften. Idag är Inwido Europas största fönster- och dörrtillverkare.

Under 2011-2013 försvagades marknaden för fönster och dörrar kraftigt i både Norden och övriga Europa. I samband med detta påbörjade Inwido omfattande åtgärder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. När nu bostadsbyggmarknaden i Norden börjar återhämta sig, parallellt med ett fortsatt effektiviseringsarbete skapar detta en god utgångspunkt för ytterligare stärkta resultat. Orderstocken var vid ingången av tredje kvartalet 20% högre än för ett år sedan.

- Inwido har genomfört betydande förändringar vilka tillsammans med en begynnande marknadsåterhämtning i Norden bidrar till att resultatet starkt förbättras. Vi ser fortsatt stora möjligheter för Inwido att förbättra lönsamheten, men när de mest omfattande förändringarna nu är genomförda går Inwido in i en ny fas och det är därmed dags att utvärdera möjligheterna att minska vårt ägande. Vi tror Inwido passar utmärkt på börsen och det är också ett naturligt nästa steg för Inwido i deras konsumentdrivna strategi, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Under första halvåret 2014 uppgick Inwidos omsättning till 2 208 Mkr (1 998), en ökning med 6% justerat för valuta- och struktureffekter. Rörelseresultatet (EBITA) justerat för jämförelsestörande kostnader uppgick till 155 Mkr (88) innebärande en EBITA-marginal om 7,0% (4,4). Orderingången ökade med 14%. 2013 omsatte Inwido 4 300 Mkr och EBITA justerat för jämförelsestörande kostnader uppgick till 345 Mkr.

Börsintroduktionen beräknas ske före årets slut på Nasdaq OMX Stockholm. Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 97%.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 08-700 17 20
Håkan Jeppsson, VD Inwido, 070-550 15 17