MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 17:29 RATOS B 26,82 SEK

Delårsrapport januari-september 2014

2014-11-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 1 382 Mkr (1 072)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,53 kr (2,81)
  • Förbättrade rörelseresultat i majoritet av innehaven
  • Börsnotering av Inwido - exitvinst cirka 1 174 Mkr
  • Försäljning av SB Seating efter periodens slut - exitvinst cirka 200 Mkr
  • Cirka 3 800 Mkr i kassan efter genomförda transaktioner
  • Ratos-aktiens totalavkastning -6%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 7 november 2014
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20