MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Delårsrapport januari-mars 2014

2014-05-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  

  • Resultat före skatt justerat för exitresultat -25 Mkr (-99)
  • Resultat före skatt -25 Mkr (799)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,25 kr (2,53)
  • Stabil utveckling i innehaven
  • Ökad marknadsaktivitet för flera innehav
  • Oförändrat positiva utsikter för 2014
  • Ratos-aktiens totalavkastning +8%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 8 maj 2014

Susanna Campbell
VD


För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20