MENY
Meny
Aktien 2020-07-01 17:29 RATOS B 25,10 SEK

Delårsrapport januari-juni 2014

2014-08-14

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt justerat för exitresultat 13 Mkr (-75)
  • Resultat före skatt 13 Mkr (820)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,39 kr (2,41)
  • Successiv resultatförbättring och ökad marknadsaktivitet för flera innehav
  • Oförändrat positiva utsikter för 2014
  • Avtal om försäljning av SB Seating i juli - exitvinst cirka 240 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning +12%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 14 augusti 2014
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20