MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Bokslutskommuniké 2013

2014-02-20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 1 083 Mkr (767)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,13 kr (1,90)
  • Förslag till utdelning 3 kr/aktie (3)
  • Successiv förbättring i innehaven
  • Förvärven av Aibel, HENT, Nebula, sammanslagningen av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvesteringen i Jøtul slutfördes under året
  • Stofa avyttrat - exitvinst 895 Mkr
  • Emission av preferensaktier genomförd i juni
  • Ratos-aktiens totalavkastning -2%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm 20 februari 2014

Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20