MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Anders Hofstedt ny VD för Hafa Bathroom Group

2014-03-31

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Anders Hofstedt har utsetts till ny VD för Hafa Bathroom Group från den 1 april. Anders Hofstedt kommer närmast från Maersk konsultverksamhet där han arbetat som senior projektledare och chef.

Anders Hofstedt, född 1980, har arbetat med att utveckla företag i snart tio år i egenskap av både konsult bland annat på Bain & Company och i linjebefattning på Lindab. Under hösten 2013 var Anders Hofstedt konsult till Hafa Bathroom Group och stöttade ledningen och styrelsen i genomförandet av ett omfattande åtgärdsprogram samt framtagandet av en ny strategi. Anders Hofstedt efterträder Ola Andrée som varit VD på Hafa Bathroom Group sedan 2002.

- Hafa Bathroom Group har haft ett par tuffa år bland annat till följd av svag konsumentefterfrågan på den nordiska badrumsmarknaden. Ett flertal åtgärdsprogram har genomförts utan att vi nått så långt så snabbt som önskat. Ola har starkt bidragit till att bygga Hafas goda marknadsposition, men det är nu dags för en nystart för Hafa Bathroom Group för att få ut effekterna av genomförda åtgärder samt för att satsa framåt. Som ett led i detta har styrelsen beslutat att det krävs en annan VD och har utsett Anders Hofstedt. Anders har stöttat ledningen under hösten i flera interna projekt som gör att han snabbt kan komma in i verksamheten. Anders har också den gedigna erfarenhet av affärsutveckling som vi bedömer krävs för att förstärka Hafa Bathroom Groups närvaro på den nordiska badrumsmarknaden och ställa om bolaget till lönsam tillväxt, säger Stig Karlsson, styrelseordförande i Hafa Bathroom Group.

Hafa Bathroom Group är med varumärkena Hafa och Westerbergs ett av Nordens ledande företag inom badrumsinredningar. Koncernen har cirka 90 anställda och huvudkontoret ligger i Halmstad.


För ytterligare information:
Johan Pålsson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Stig Karlsson, Styrelseordförande Hafa Bathroom Group, 070-641 13 45
Anders Hofstedt, VD Hafa Bathroom Group, 076-723 49 60
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 08-700 17 20