MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Lars Johansson ny Investment Director på Ratos

2014-06-04

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Lars Johansson har rekryterats till rollen som Investment Director från i höst och kommer leda ett av Ratos investeringsteam. Lars har lång operativ erfarenhet av företagsutveckling och förändringsarbete och har haft ledande befattningar i bland annat TV4 och Orc Software.

Lars Johansson är 54 år, civilekonom och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar både som CFO, COO och vice VD. Närmast kommer Lars från Swedavia där han varit CFO sedan 2013 och dessförinnan har han bland annat varit CFO/COO för TV4 och vice VD/COO och CFO för Orc Software, samt haft ekonomi- och finanschefsbefattningar inom AssiDomän, SpectraPhysics och AGA. Lars är även styrelseledamot i Proffice.

- Det är mycket glädjande att vi lyckats locka Lars till Ratos. Han kommer med sin breda och långa erfarenhet av verksamhetsutveckling och företagsaffärer bli ett tillskott till såväl investerings-organisationen på Ratos som till våra innehav i bolagsutvecklingen, säger Ratos VD Susanna Campbell.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20