MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Biolin säljer dotterbolaget Osstell

2014-03-31

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Biolin Scientific har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget Osstell som tillverkar instrument för dental diagnostik till venture capital-bolaget Fouriertransform. Försäljningspriset uppgår till cirka 33 Mkr (enterprise value). Försäljningen är ett led i att fokusera Biolin Scientifics verksamhet till övriga affärsområden där tillväxtstrategin står fast. Försäljningen kommer inte innebära någon väsentlig resultatpåverkan.

Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för forskning, utveckling, kvalitets­kontroll och klinisk diagnostik. Bolagets största marknadsnisch är nanoteknik, främst material­vetenskap, cellanalys och biofysik. Kunderna finns i hela världen och är främst forskare inom universitet, forskningsinstitut och den industriella sektorn. 2013 omsatte Biolin Scientific 233 Mkr och EBITA uppgick till 23 Mkr. Koncernen har ca 150 anställda.

Osstell utvecklar och säljer instrument för att mäta stabiliteten i dentalimplantat och kunder utgörs av tandläkare och tandkirurger i hela världen. Bolaget har 15 anställda och 2013 uppgick omsättningen till 36 Mkr.

För ytterligare information:
Henrik Joelsson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 08-700 17 20