Ratos ökar ägarandelen i Jøtul

2013-06-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


Ratos har tecknat avtal om att förvärva Accent Equity 2003 fondens aktier i Jøtul och ökar därmed ägarandelen från 61% till 93%. Köpeskillingen uppgår till 12 MNOK (cirka 13 Mkr). Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och förväntas slutföras i juli.

Norska Jøtul är en av Europas största tillverkare av braskaminer med tillverkning i Norge, Danmark, Frankrike, Polen och USA. Företaget har anor från 1853 och produkterna säljs globalt, främst genom specialbutiker men även på "gör-det-själv"-marknaden. 2012 omsatte Jøtul 913 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -52 Mkr. Ratos har varit ägare i Jøtul sedan 2006.  


För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 00