Ratos förvärvar HENT

2013-05-24

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 

Ratos har tecknat avtal om att förvärva cirka 73% av aktierna i det norska byggföretaget HENT. Enterprise value för 100% av bolaget uppgår till cirka 450 MNOK (cirka 510 Mkr), varav Ratos tillför cirka 310 MNOK (cirka 350 Mkr) i eget kapital. Säljare är norska Heimdal Gruppen och ett antal finansiella investerare.

HENT är Norges femte största byggbolag med projekt över hela landet och inriktat på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. Bolaget fokuserar på projektutveckling, projektledning och inköp och projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT ägs idag av den norska bostadsutvecklaren Heimdal Gruppen (36%), företagets ledning (22%) och ett antal finansiella investerare (Bergan AS, Nordenfjeldske Management AS, Consensus Invest AS, och Karpus AS). Ratos förvärvar cirka 73% av bolaget och ledningen ökar sin ägarandel till cirka 27% i samband med transaktionen.

Byggmarknaden i Norge har god strukturell tillväxt, och drivs av en underliggande stark privat och offentlig ekonomi, befolkningstillväxt samt urbaniseringstrenden. HENT har vuxit snabbt med god lönsamhet och har kontinuerligt stärkt sin marknadsposition de senaste åren. Bolaget har en orderbok inför 2013-2015 som uppgår till 7,9 miljarder NOK. Bolaget har haft en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 16% sedan 2007 och omsatte 2012 cirka 2,9 miljarder NOK med ett rörelseresultat (EBITA) om 98 MNOK. Bolaget har cirka 490 anställda.

- HENT har en fokuserad affärsmodell med en flexibel kostnadsstruktur och en stark position på den växande norska byggmarknaden. Bolaget har framgångsrikt vunnit många projekt och har idag en rekordstor orderbok som ger god visibilitet kring försäljningsutvecklingen för de närmsta åren. Byggmarknaden är cyklisk, men affärsmodellen ger bolaget goda möjligheter att anpassa kostnaderna till efterfrågan och hantera fluktuationerna i branschen. Sammantaget gör detta HENT till en mycket intressant investering för Ratos. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med bolagets erfarna och dedikerade ledning, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Ratos förvärvar cirka 73% av HENT. Köpeskillingen för 100% av aktierna uppgår till cirka 725 MNOK (cirka 830 Mkr) och baserat på estimerad nettokassa vid closing uppgår enterprise value till cirka 450 MNOK (cirka 510 Mkr). Ratos tillför cirka 310 MNOK (cirka 350 Mkr) i eget kapital.

Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras senast under tredje kvartalet 2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20