Ratos årsredovisning 2012 offentlig

2013-03-11

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via vår hemsida.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras senast den 22 mars.

Årsstämman äger rum onsdagen den 17 april 2012 kl 17.00 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20