MENY
Meny
Aktien 2020-07-01 17:29 RATOS B 25,10 SEK

Telefonkonferens 8 november i samband med delårsrapport

2013-11-04

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Fredagen den 8 november publicerar Ratos sin delårsrapport januari-september 2013. Rapporten offentliggörs cirka kl 08.00.

Så snart rapporten offentliggjorts publiceras en intervju med VD Susanna Campbell på www.ratos.se.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. Konferens ID "Ratos". Presentations­material till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen spelas in och finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

För frågor vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20