Knud Andersen ny VD på AH Industries

2013-03-26

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Knud Andersen har utsetts till ny VD för Ratos dotterbolag AH Industries från den 15 maj 2013. Knud Andersen kommer närmast från BB Electronics där han varit VD sedan 2005.

Knud Andersen, född 1955, har haft ett flertal ledande befattningar i industriföretag, däribland Chemitalic A/S (VD), NEG Micon A/S (COO) och Vestas Wind Systems A/S (COO). Knud kommer närmast från BB Electronics A/S där han varit VD sedan 2005. Knud Andersen efterträder Steffen B. Jespersen som sedan 2005 varit VD för AH Industries.

- Knud Andersen har bred och gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom vindkraftsindustrin och andra industriföretag där flera, liksom AH Industries, har haft utmanande omvärldsförutsättningar. Vi i styrelsen är övertygade om att Knud tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare har goda möjligheter att skapa uthållig lönsamhet i AH Industries och samtidigt fortsätta utveckla bolaget i linje med nuvarande strategiska inriktning, säger Anders Lindblad, styrelseordförande i AH Industries.

- Steffen har under sina åtta år som VD för AH Industries varit en mycket uppskattad VD, och har tillsammans med övriga företagsledningen och resten av organisationen gjort ett bra arbete under de tuffa åren sedan finanskrisen 2008. Under hans ledning har AH Industries gått från att vara en leverantör av enskilda komponenter till att bli ett globalt partnerföretag, som levererar lösningar i samarbete med sina kunder. Det är därför mycket värdefullt att han accepterat att fortsätta i AH Industries under en period för att arbeta med några utvalda projekt för styrelsen och nya VD:n, fortsätter Anders Lindblad.

AH Industries är en av världens ledande underleverantörer av komponenter, moduler, system samt tjänster till i första hand vindkrafts-, cement- och mineralindustrin. Bolaget är specialiserat på tillverkning och bearbetning av stora metallobjekt med höga krav på precision. Bolaget har produktion i Danmark, Kina och Tyskland. Sammantaget har koncernen cirka 420 anställda. Ratos ägarandel uppgår till 69 procent.

Knud Andersen tillträder sin tjänst den 15 maj 2013.

För ytterligare information:
Robin Molvin, Senior Investment Manager Ratos, 070-695 50 49
Anders Lindblad, Styrelseordförande AH Industries, 070-551 87 72
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20