Johan von Heijne ny VD för Biolin Scientific

2013-01-11

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Johan von Heijne har utsetts till ny VD för Ratos dotterbolag Biolin Scientific från den 1 februari 2013. Johan von Heijne har lång och gedigen erfarenhet inom bioteknikbranschen.

Johan von Heijne, född 1961, kommer närmast från bioteknikföretaget GE Healthcare Life Sciences där han sedan 2008 varit chef för affärsområdet Research Products. Johan har i denna roll ansvarat för ett produktområde med en omsättning på 500 MUSD över hela världen samt varit chef över 100 medarbetare i ett flertal länder. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat Biacore och Radi Medical.

- Johan von Heijne har en bred erfarenhet inom Life Sciences Tools, och en dokumenterad förmåga att få saker gjorda, nu senast på General Electric. Hans breda erfarenhet och strategiska begåvning gör honom till en mycket lämplig VD för Biolin Scientific. Vi i styrelsen är övertygade om att Johan tillsammans med den övriga ledningsgruppen kan utveckla Biolin Scientific till ett starkt och expansivt bolag, säger Biolins styrelse­ordförande Peter Ehrenheim.

Johan von Heijne tillträder sin tjänst den 1 februari 2013 och efterträder Jan Wahlström.

Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för forskning, utveckling, kvalitets­kontroll och dental diagnostik. Bolaget är specialiserat på ytmätningar med applikationer inom Life Sciences men även inom material­vetenskap och nanoteknik. Företaget har också en mycket stark position inom cellanalys för läkemedelsutveckling. Kunderna finns i hela världen och är främst forskare inom läkemedelsföretag och universitet.

För ytterligare information:
Henrik Joelsson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Peter Ehrenheim, Styrelseordförande Biolin Scientific, 070-667 57 11
Johan von Heijne, tillträdande VD Biolin Scientific, 070-595 15 10
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 00