MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 13:26 RATOS B 27,10 SEK

Delårsrapport januari-september 2013

2013-11-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 1 072 Mkr (1 056)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,81 kr (3,04)
  • Successiv förbättring i innehaven
  • Förvärvet av HENT och tilläggsinvesteringen i Jøtul slutfördes under tredje kvartalet
  • Förvärven av Aibel och Nebula samt sammanslagningen av SF Bio och Finnkino slutfördes under andra kvartalet
  • Stofa avyttrat under första kvartalet - exitvinst 895 Mkr
  • Emission av preferensaktier genomförd i juni
  • Ratos-aktiens totalavkastning +1%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 8 november 2013
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20