MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Omfinansiering av SB Seating - frigör cirka 400 Mkr till Ratos

2013-12-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag SB Seating har beslutat att genomföra en omfinansiering om 345 MNOK och i samband därmed betala ut totalt 385 MNOK (cirka 406 Mkr) till ägarna, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 400 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av företagets goda utveckling och kassaflöde de senaste åren.

SB Seating utvecklar och producerar ergonomiska arbetsstolar av hög kvalitet i skandinavisk design för privat och offentlig kontorsmiljö. Produkterna säljs under varumärkena HÅG, RH och RBM och distribueras genom återförsäljare. Koncernen har dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Singapore. Därtill representeras SB Seating av importörer i drygt 30 länder.

- SB Seating har haft mycket god lönsamhet sedan vi förvärvade bolaget 2007 och stärkt sin marknadsposition genom bland annat kommersiella framgångar med nya produkter. Vi genomförde i december 2011 en omfinansiering av SB Seating och tack vare goda kassaflöden, en stark balansräkning och fortsatt goda framtidsutsikter kan vi nu genomföra ännu en, säger Ratos VD Susanna Campbell.

I samband med omfinansieringen betalar SB Seating ut totalt 385 MNOK (cirka 406 Mkr) till ägarna, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 400 Mkr. Omfinansieringen påverkar ej Ratoskoncernens resultat.

Ratos ägarandel i SB Seating uppgår till 85% och koncernmässigt bokfört värde var per 30 september 1 120 Mkr. Ratos investerade 747 Mkr i SB Seating 2007 och erhöll 303 Mkr i samband med omfinanseringen 2011. Netto uppgår Ratos investerade kapital i SB Seating efter omfinansieringarna till cirka 44 Mkr.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Bokslutskommuniké 2013 20 februari 2014
Årsstämma 2014 27 mars 2014
Delårsrapport januari-mars 2014 8 maj 2014
Delårsrapport januari-juni 2014 15 augusti 2014
Delårsrapport januari-september 2014 7 november 2014