Bonnier och Ratos skapar Nordens ledande biografaktör

2013-03-18

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Avtal har tecknats om en sammanslagning av SF Bio och Finnkino som tillsammans bildar Nordens största biografkoncern. Den nya koncernen kommer att ägas till cirka 60 procent av Ratos och till 40 procent av Bonnier.

SF Bio och Finnkino är ledande på sina respektive marknader och verksamheten kommer att drivas vidare under de befintliga bolagsnamnen. Koncernen får verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

Ägarna Ratos och Bonnier har för avsikt att stötta det nya bolagets långsiktiga tillväxtambitioner på befintliga och nya marknader.

- Den här affären är bästa tänkbara för Bonnier. Vi blir delägare i en ny biografkoncern som har stora tillväxtmöjligheter. För Bonnier är det här en offensiv affär och vi är oerhört entusiastiska inför framtiden. Extra glädjande är det att vi får just Ratos som partner. Bonniers långsiktiga engagemang i filmmarknaden ligger fast samtidigt som vi nu går in i en ny spännande fas där den nya koncernen både kan ta en ledarposition i branschomvandlingen och fortsätta slå vakt om ett brett, lokalt filmutbud, säger Jonas Bonnier, VD Bonnier.

- Ratos och Bonnier är en mycket stark ägarkombination för den nya biokoncernen, med långsiktigt fokus, djup kunskap om branschen och med finansiell styrka. Vi bildar nu regionens största biografkoncern där starka lokala varumärken går samman för att bli än mer konkurrenskraftiga och därmed säkerställa ett fortsatt attraktivt filmutbud i Norden och Baltikum, säger Ratos VD Susanna Campbell.

- Den nya koncernen får en drömposition på den europeiska biografmarknaden. Både SF Bio och Finnkino växer i dag under god lönsamhet. Tillsammans får vi kraft att investera ytterligare för att erbjuda biobesökarna ett bra filmutbud och bästa möjliga bioupplevelse, säger Jan Bernhardsson, VD för SF Bio och den nya koncernen.

Enterprise value för 100 procent av bolaget uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Det nya företaget omsätter cirka 2 600 Mkr, med ett rörelseresultat (EBITA) om cirka 360 Mkr. Förvärvet genomförs genom en sammanslagning av SF Bio och Finnkino och medför inget kapitaltillskott från Bonnier och preliminärt ej heller från Ratos.

SF Bio är den största biografaktören i Sverige och har även biografer i Norge. Totalt har SF Bio 43 biografer och 282 biosalonger med sammanlagt cirka 38 000 platser. Finnkino Oy är den största biografoperatören i Finland och Baltikum med 24 biografer och 158 biosalonger med sammanlagt cirka 27 000 platser. Därutöver bedrivs filmdistribution samt viss distribution av dvd-filmer.

SF Anytime som idag är en del av SF Bio ingår inte i sammanslagningen.

Affären är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och förväntas slutföras i slutet av april 2013.

Presskonferens idag kl 10.00
En presskonferens kommer att äga rum i dag (den 18 mars 2013) klockan 10.00 på Biograf Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm. På presskonferensen deltar Ratos VD Susanna Campbell, Bonniers VD Jonas Bonnier och Jan Bernhardsson, VD för SF Bio och den nya koncernen.

För ytterligare information kontakta:
Susanna Campbell, vd Ratos, 08-700 17 00
Jonas Bonnier, vd Bonnier AB, 08-736 40 00
Jan Bernhardsson, vd SF Bio och den nya koncernen, 08-680 36 47
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63
Bodil Ericsson Torp, Kommunikationsdirektör Bonnier AB, 070-497 63 66