2013

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Omfinansiering av SB Seating - frigör cirka 400 Mkr till Ratos
Delårsrapport januari-september 2013
Telefonkonferens 8 november i samband med delårsrapport
Ratos valberedning och årsstämma 2014
Delårsrapport januari-juni 2013
Telefonkonferens 15 augusti i samband med delårsrapport
Ändring av antal aktier och röster
Ratos ökar ägarandelen i Jøtul
Ratos emission av preferensaktier fulltecknad
Arcus-Gruppen säljer Brøndums
Anmälningsperioden förkortas för institutionella investerare i emissionen av preferensaktier
Ratos offentliggör prospekt
Ratos offentliggör nyemission av preferensaktier om högst 1 452,5 Mkr
Ratos förvärvar HENT
Delårsrapport januari-mars 2013
Telefonkonferens 8 maj i samband med delårsrapport
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kommuniké från Ratos årsstämma den 17 april 2013
Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos 25 april 2013
Knud Andersen ny VD på AH Industries
Ratos förvärvar Nebula
Bonnier och Ratos skapar Nordens ledande biografaktör
Ratos årsredovisning 2012 offentlig
Kallelse till Årsstämma 17 april 2013
Bokslutskommuniké 2012
Telefonkonferens 15 februari i samband med bokslutskommuniké
Johan von Heijne ny VD för Biolin Scientific