Ratos säljer Anticimex till EQT

2012-04-02

Ratos och övriga ägare har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Anticimex till EQT för ca 2 900 Mkr (enterprise value), vilket innebär ca 1 530 Mkr för Ratos andel av aktierna, samt en tilläggsköpeskilling som betalas ut om resultat- och kassaflödesmål för 2012 överträffas. Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om netto ca 940 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 24%, före eventuell tilläggsköpeskilling. Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande.

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. I tjänsteutbudet ingår bland annat skadedjurssäkring, hygien­säkring, avfuktning, brandskydd samt överlåtelsebesiktningar och energideklarationer. Koncernen har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna.

Ratos förvärvade Anticimex i början av 2006. Under innehavstiden har den ursprungliga verksamheten vuxit och även breddats med nya tjänsteområden. Omsättningen har ökat med ca 7% per år från 1 275 Mkr 2005 till 1 927 Mkr 2011 och rörelseresultatet (EBITA) har ökat från 118 Mkr 2005 till 192 Mkr 2011.

- Anticimex har en unik position med en framgångsrik affärsmodell, ett starkt varumärke och tillväxt varje år sedan starten 1934. Genom stabila kassaflöden och god omsättningsökning har Anticimex varit en mycket lyckad investering för Ratos. EQT tar nu vid som ny ägare och ska utveckla tjänsteutbudet vidare både i Sverige och på andra marknader, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Försäljningspriset för 100% av aktierna (equity value) uppgår till ca 1 775 Mkr och företagsvärdet (enterprise value) till ca 2 900 Mkr. Ratos andel av equity value uppgår till 1 530 Mkr och exitvinsten uppgår till ca 940 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Anticimex per den 31 december 2011. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från Anticimex under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande samt av eventuell tilläggsköpeskilling. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) uppgår till ca 24%, före eventuell tilläggsköpeskilling. Ratos ägarandel i Anticimex är 85%. Övriga ägare är ledning och styrelse.

Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras under slutet av andra kvartalet.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20