Ratos och Ferd förvärvar Aibel

2012-12-18

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos och Sjätte AP-fonden har via ett gemensamägt bolag tillsammans med norska industri- och finanskoncernen Ferd tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Aibel, ett ledande norskt serviceföretag inom olja, gas och förnyelsebar energi. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till cirka 8 600 MNOK (cirka 10 miljarder kr).

Ratos kommer äga 32% av Aibel, Sjätte AP-fonden 18% och Ferd 50%. Ratos kommer att företräda det gemensamma bolaget, där Ratos och Sjätte AP-fonden är ägare, i Aibels styrelse. Därmed kommer Ferd och Ratos vardera representera 50% av ägandet. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av Aibel uppgår till 8 600 MNOK och Ratos tillför cirka 1 400 MNOK (cirka 1 650 Mkr) i eget kapital. Ratos investerade belopp påverkas av kassaflödet fram till closing.

Aibel är ett ledande norskt serviceföretag inom olja, gas och förnyelsebar energi. Företaget har cirka 8 000 anställda, varav 2 400 inhyrda, och verksamhet längs hela den norska kusten samt i Asien. Kunderna är främst de stora oljebolagen verksamma på den norska kontinentalsockeln. Tjänsterna är i huvudsak löpande underhåll samt ombyggnads- och nybyggnadskontrakt av offshoreplattformar. Under 2012 väntas Aibel omsätta cirka 10 miljarder NOK och ha en EBITDA-marginal om cirka 9%.

Norsk offshoreindustri är i stark tillväxt och förutsättningarna är goda för fortsatt stora investeringar i branschen åren framöver. Aibel har i dag en orderbok om cirka 23 miljarder NOK och optioner om ytterligare 20 miljarder NOK.

- Aibel verkar på en marknad i stark tillväxt, har långa kundrelationer, en unik affärsmodell, en stark orderbok och en driven ledningsgrupp, vilket totalt sett gör detta till en mycket intressant investering för Ratos. Vi har följt branschen och Aibel i flera år och är därför mycket nöjda över att tillsammans med Ferd få möjlighet att utveckla bolaget. Vi ser samägandet med Ferd som en klar styrka i affären och hoppas att vi kan samarbeta än mer fortsättningsvis, säger Ratos VD Susanna Campbell.

- Ratos är en mycket bra partner för Ferd att vidareutveckla Aibel tillsammans med. Ferd och Ratos har kompetens och finansiella resurser som gör att Aibel än bättre kan realisera sin strategi och utveckla nya affärsmöjligheter. Strategiska samarbeten med starka ägare är en viktig del av Ferds affärsmodell och vi avser nu lägga grunden för fler samarbetsmöjligheter med Ratos, säger Ferds koncernchef John Giverholt.

Ratos genomför förvärvet via ett gemensamägt bolag med Sjätte AP-fonden. Ferd äger idag cirka 80% av Aibel, direkt och via sin investering i Herkules Private Equity II fond.  Ferd kommer i den nya ägarstrukturen att äga 50% av Aibel medan Herkules säljer hela sitt innehav.

Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras under första kvartalet 2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
John Giverholt, Koncernchef, Ferd, +47 93 20 20 59 

Ferd är en familjeägd norsk industri- och finanskoncern som utövar långsiktigt aktivt ägande i ledande företag med internationell potential och som bedriver finansiell verksamhet genom investeringar i många olika tillgångsslag. Ferd ägs av Johan H. Andresen jr. med familj och har varit i familjens ägo sedan 1849. Bland Ferds innehav finns bland annat Aibel, Elopak, Interwell, Mestergruppen, Swix Sport och Telecomputing.