Ratos har sålt innehavet i Lindab

2012-08-20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har avyttrat 8 849 157 aktier i Lindab International AB (publ) till Systemair AB (publ). Försäljningsbeloppet uppgår till 389 Mkr, motsvarande 44 kr per aktie, och exitvinsten till cirka 85 Mkr. Ratos äger efter försäljningen inga aktier i Lindab.

Ratos köpte tillsammans med Skandia Liv och Sjätte AP-fonden ut Lindab från börsen 2001. Under 2006 åternoterades bolaget. I samband med noteringen sålde Ratos drygt hälften av sitt innehav och fortsatte fram till hösten 2010 äga cirka 22% då ytterligare 11% såldes. Efter fredagens försäljning äger Ratos inga aktier i Lindab.

- Vi tror på Lindabs framtid och förutsättningar, men vår strategi är främst att äga onoterade företag. Vi behöll våra aktier längre än ursprungligen planerat då den senaste konjunkturnedgången har varit besvärlig för Lindab, liksom för många andra bolag. Efter att ha stöttat Lindab i stora åtgärds­program under krisens första år lämnar vi nu ett bolag som fortsätter att förbättra sina marginaler, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Den totala genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) på Lindab under hela innehavstiden uppgick till cirka 23%.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20