Ratos årsredovisning 2011 offentlig

2012-03-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


Ratos årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som har efterfrågat denna information och kan även beställas via hemsidan.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras senast den 19 mars.

Årsstämman äger rum onsdagen den 18 april 2012 kl 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information kontakta:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20