Susanna Campbell utsedd till ny VD - Arne Karlsson föreslås till ordförande

2012-01-26

Styrelsen har beslutat att utse Susanna Campbell, idag Investment Director på Ratos, till ny VD från och med årsstämman den 18 april 2012. Valberedningen föreslår samtidigt att nuvarande VD Arne Karlsson utses till styrelseordförande vid årsstämman. Ratos styrelseordförande Olof Stenhammar har efter 18 år i styrelsen, varav 14 år som ordförande, avböjt omval.

Efter att Olof Stenhammar avböjt omval till Ratos styrelse har valberedningen under en tid arbetat med att ta fram en efterträdare. Arne Karlsson, idag VD för Ratos, har befunnits vara den mest lämpliga kandidaten, vilket medför ett skifte även på VD-posten. Styrelsen har under hösten utvärderat ett antal VD-kandidater och beslutat att utse Susanna Campbell till ny VD.

- Med Susanna Campbell får Ratos en VD väl förtrogen med bolagets strategi och som under många år i ledande befattningar i Ratos investeringsorganisation visat prov på handlingskraft, ledarskap, analysförmåga och beslutsamhet. Det är en stor styrka att vi funnit den mest kvalificerade kandidaten internt. Min övertygelse är att såväl aktieägare som bolaget är att gratulera till denna lösning, säger Ratos styrelseord­förande Olof Stenhammar.

Susanna Campbell har arbetat på Ratos sedan 2003 och är sedan 2010 Investment Director med ansvar för ett av fem investeringsteam samt för Ratos innehav i bland annat Arcus-Gruppen och HL Display. Susanna är 38 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

- Jag är oerhört hedrad över utnämningen och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor få möjlighet att fortsätta att utveckla Ratos och den unika position som vi har. Samtidigt som jag känner Ratos väl efter nio år är jag givetvis ödmjuk inför uppgiften. Därför ser jag det som en stor styrka att Arne i sin roll som ordförande blir kvar som ett nära bollplank och samtidigt säkerställer kontinuiteten i Ratos strategiska inriktning, säger Susanna Campbell.

- Jag har haft 13 fantastiska, händelserika och lustfyllda år på Ratos och känner stor tacksamhet över att ha fått vara med på en del av detta historierika företags resa. Det har inte varit något självklart beslut att sluta som VD nu, men då Olof avböjde omval aktualiserades ordförandefrågan. Jag ser fram emot möjligheten att få fortsätta arbeta för Ratos långsiktiga utveckling, om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Jag är också oerhört glad och tillfredställd över att vi lyckats internrekrytera en ny VD, något jag tror är extra viktigt i ett så starkt värderingsstyrt företag som Ratos. Jag hälsar Sanna varmt välkommen till VD-stolen, säger Arne Karlsson.

- Olof Stenhammar har varit en stor tillgång för Ratos under sina 18 år i styrelsen, varav 14 år som ordförande, med sin djupa kunskap om bolaget och sin förmåga att skapa en arbetsmiljö där både VD och styrelseledamöter trivts. Valberedningen har sökt efter Olofs ersättare utifrån tre kriterier: kontinuitet, kunskap och erfarenhet. Vi nominerar därför Arne Karlsson till ny ordförande då Arne utan tvivel har unika kunskaper om bolaget och erfarenhet av 13 års styrelsearbete i Ratos och därutöver styrelseerfarenhet från externa uppdrag. Vi är mycket glada att han accepterat nomineringen och att vi därmed kan bibehålla kontinuiteten i Ratos, säger ordförande i valberedningen Anders Oscarsson.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum.

Valberedningen består av Anders Oscarsson (ordförande och företrädare för AMF och AMF Fonder), Björn Franzon (företrädare för Swedbank Robur fonder), Olof Stenhammar (ordförande i Ratos styrelse), Jan Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse), Per-Olof Söderberg (företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt för eget och närståendes innehav).

Ratos årsstämma äger rum den 18 april 2012 kl 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras under första halvan av mars.

Press- och investerarträff
En press- och investerarträff kommer att äga rum på Ratos huvudkontor, Drottninggatan 2 i Stockholm, idag den 26 januari kl 10.00. Susanna Campbell, Arne Karlsson och Olof Stenhammar med flera medverkar. Anmäl deltagande till Helena Jansson på telefon 08-700 17 77, alternativt helena.jansson@ratos.se. För de som inte har möjlighet att närvara på pressträffen hålls även en telefonkonferens (på engelska) kl 11.30 idag. Telefonnummer till telefonkonferensen 08-505 201 14 (obs, riktnummer måste slås).

Curriculum Vitae - Susanna Campbell
Född 1973
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Gift, två barn

Ratos 2003-
   - Investment Director 2010-
   - Senior Investment Manager 2006-2010
   - Investment Manager 2003-2006
McKinsey & Company 2000-2003
Alfred Berg Corporate Finance 1996-2000

För ytterligare information:
Susanna Campbell, Investment Director och tillträdande VD, 08-700 17 00
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Olof Stenhammar, Styrelseordförande, 08-700 17 77
Anders Oscarsson, Valberedningens ordförande, 0734-22 16 15
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20