Lennart Hagelqvist ny VD för DIAB

2012-04-10

Lennart Hagelqvist har utsetts till ny VD för Ratos dotterföretag DIAB. Lennart Hagelqvist kommer närmast från Perstorp där han varit affärsområdeschef sedan 2007 och tidigare även chef för operations.

Lennart Hagelqvist är 53 år och har en bred erfarenhet från såväl produktions- som marknadsinriktad internationell verksamhet, däribland Kemira, ABB, Stora Enso och Aker. Närmast kommer Lennart Hagelqvist från Perstorp där han varit chef för affärsområde Coating Additives och VD för Perstorps dotterbolag i Frankrike. Lennart Hagelqvist tillträder den 3 maj och efterträder Anders Paulsson som sedan 2003 varit VD för DIAB. Anders Paulsson kommer även fortsättningsvis att vara knuten till DIAB som rådgivare.

- Lennart har lång erfarenhet av att utveckla och bygga framgångsrika verksamheter internationellt där förutsättningarna ibland har varit utmanande. Vi bedömer att dessa erfarenheter tillsammans med hans personliga egenskaper gör honom till en mycket lämplig VD för DIAB. Vi i styrelsen är övertygade om att Lennart tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare kommer att fortsätta utveckla DIABs erbjudande och hantera de omvärldsutmaningar som drabbat företaget det senaste året, säger DIABs styrelseordförande Stig Karlsson.

- Anders Paulsson har gjort en mycket värdefull insats i DIAB under sina nio år som VD. Under Anders kraftfulla ledning och innovativa ansats har DIAB etablerat sig på nya växande marknader och skapat ett unikt helhetserbjudande. När Anders nu önskar lämna sin operativa roll är det värdefullt att vi även fortsatt får tillgång till hans kunskap om bolaget och marknaden, fortsätter Stig Karlsson.

DIAB är ett världsledande företag som tillverkar och utvecklar kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat vingar till vindkraftverk, skrov och däck till fritidsbåtar samt detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Materialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens.

För ytterligare information:
Henrik Blomé, Investment Director Ratos, 08-700 17 64
Stig Karlsson, Styrelseordförande DIAB, 070-641 13 45
Lennart Hagelqvist, tillträdande VD DIAB, 070-645 40 37
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63