Inwido säljer affärsområdet Home Improvement

2012-05-16

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Inwido har tecknat avtal om avyttring av affärsområdet Inwido Home Improvement AB till private equity-fonden Priveq Investment Fund IV för en köpeskilling om 195 Mkr (enterprise value). Försäljningen, som är villkorad av berörda myndigheters godkännande, beräknas slutföras under sommaren 2012.

Home Improvement är ett dotterföretag till Inwido och säljer en rad olika interiörprodukter för hemmet till golv, väggar och förvaring. Affärsområdet drivs i två bolag under egna varumärken, Lundbergs och Duri, som båda är marknadsledare inom sina huvudsakliga produktsegment i Sverige. Verksamheten har ca 80 anställda och omsättningen 2011 uppgick till 274 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 25,8 Mkr. Verksamheten förvärvades 2007.

- Home Improvement har en god position och utveckling och utgör en god plattform för fortsatt nordisk expansion inom sitt segment. Inwidos fokus är att bli ledande i Europa på fönster och dörrar. Vi har därför beslutat att avyttra detta affärsområde då det är en handelsverksamhet med en helt annan affärsmodell och därmed finns inga samordningsfördelar med övrig verksamhet, säger Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido.

Inwido utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av fönster och ytterdörrar till konsumenter, byggbolag och småhustillverkare. Verksamhet bedrivs i samtliga nordiska länder samt i Storbritannien, Irland, Polen och Ryssland. Elitfönster, SnickarPer, Tiivi, KPK, Lyssand och Allan Brothers är några av bolagets varumärken. Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 96%.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Inwido, 010-451 45 51 eller 070-550 15 17
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 073-380 22 63